Budowa domu z pomocą inwestora zastępczego – dlaczego warto?

Budowa domu od podstaw nie jest łatwym zadaniem. Proces ten wymaga kontrolowania i organizowania wielu czynności, na które często nie ma się czasu w zgiełku codziennych obowiązków.

W takiej sytuacji warto przemyśleć zatrudnienie inwestora zastępczego. Kim jest inwestor zastępczy, jakie są korzyści korzystania z jego usług oraz czy opłaca się w nie zainwestować?

Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestor zastępczy to osoba fizyczna lub cała firma działająca w imieniu zlecającego, której zadaniem jest organizowanie oraz nadzorowanie stron uczestniczących w procesie inwestycji budowlanej.

Zbudowanie domu wymaga konkretnej i solidnej wiedzy, popartej zdobytymi umiejętnościami i obszernym doświadczeniem. Proces ten jest również długotrwały, nie każdy, z różnych względów, może sobie pozwolić na przeprowadzenie i kontrolowanie go.

Nie każdy też jest obeznany w temacie budowniczym. Warto zatem oddać to za zadanie w ręce fachowców. Firmy budowlane zajmujące się inwestowaniem zastępczym specjalizują się w tego typu czynnościach. W swych szeregach goszczą zazwyczaj specjalistów z dziedziny budownictwa: inżynierów, architektów, inspektorów i innych.

Bezpośrednie zarządzanie budową jest zatem przekazywane z klienta na zleceniobiorcę, najczęściej firmę budowlaną. Potwierdza to sporządzona i podpisana przez obie strony umowa. W niej również określone są warunki umowy oraz zakres obowiązków inwestora zastępczego.

Zakres obowiązków inwestora zastępczego

Inwestor zastępczy może wspomóc podmiot zlecający w kwestiach zarówno budowlanych, jak i prawnych oraz administracyjnych, związanych z budową domu. Konkretny zakres obowiązków zależy od tego, co zostało umieszczone w umowie. Istotne jest, aby zakres ten był zgodny z zapisami prawa budowlanego, który określa działania inwestora bezpośredniego. Do głównych zadań inwestora zastępczego należy między innymi:

 • Współdziałanie z inwestorem bezpośrednim, czyli osobą zlecającą
 • Kompletowanie wymaganej dokumentacji i wszelkie działania związane z jej utrzymaniem
 • Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych
 • Ustanowienie kierownika budowy, który będzie kontrolował proces budowlany
 • Organizacja procesu budowy z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia
 • Objęcie nadzorem wymaganej dokumentacji oraz kontrolowanie, czy działania są wykonywane zgodnie z opracowanym przez architekta lub inną upoważnioną osobę projektem
 • Opracowanie planu bezpieczeństwa dla osób znajdujących się na placu budowy
 • Wywiązanie się z warunków umowy, czyli budowy budynku w określonym czasie
 • Zapewnienie ustalonych w umowie materiałów budowlanych i nadzór nad nimi
 • Nadzorowanie poczynań osób pracujących na placu budowy
 • Kontrola postępów i podjęcie stosownych działań w przypadku opóźnień i błędów
 • Kontrolowanie i dysponowanie dostawami materiałów oraz sprzętów koniecznych do przeprowadzenia wymaganych prac
 • Oddelegowywanie zadań specjalistom w danym zakresie np. przy założeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej czy też grzewczej
 • Rozliczanie się z podwykonawcami, a także z inwestorem bezpośrednim
 • Formalne ogłoszenie końca budowy np. poprzez złożenie w urzędzie wniosku o pozwolenie na użytkowanie

W gestii inwestora zastępczego leży wiele obowiązków, choć, jak wspomniano wcześniej, wszystko zależy od wymogów konkretnej umowy, sporządzonej i zaakceptowanej przez obie strony. Inwestor zastępczy może być zaangażowany już od procesu tworzenia projektu domu oraz zajmowania się kwestiami administracyjnymi lub jego zakres działań może się rozpocząć dopiero w momencie startu plac budowlanych.

inwestor zastępczy

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc inwestora zastępczego przy budowie domu we Wrocławiu?

Inwestor zastępczy z Wrocławia to idealna opcja dla osób, które mają zakupioną działkę i marzą o rozpoczęciu budowy własnego domu w stolicy Dolnego Śląska, lecz nie mają czasu tudzież możliwości, aby zająć się całym procesem od początku do końca.

Wybudowanie domu wiąże się z wieloma mniejszymi i większymi zadaniami, które osoby niezaznajomione z tematyką budownictwa mogą przerosnąć. Oddanie tych obowiązków w ręce firmy budowlanej jest zatem skutecznym wyjściem.

Budowa domu we Wrocławiu oznacza konieczność opanowania kwestii prawno-administracyjnych oraz dopasowanie projektu domu do konkretnego ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Łączy się również z wymogiem uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń na budowę. Inwestor zastępczy zmaga się z tymi czynnościami na co dzień, zatem z pełnym profesjonalizmem i cennym doświadczeniem będzie w stanie pomóc w ich wypełnieniu.