Czas oczekiwania na przygotowanie indywidualnego projektu domu

Podstawowym problemem branży budowlanej jest niedotrzymywanie terminów budowy. Rzadko można znaleźć budowę, która jest ukończona zgodnie z harmonogramem, a jeszcze lepiej – przed terminem. Ludzie przywiązują tak dużą wagę do jak najszybszego oddania domu do użytku, że przy wyborze wykonawcy terminy są większym priorytetem niż budżet.

Ile trwa budowa domu?

Wszystko wymaga czasu, a w przypadku budowy jest to szczególnie istotne: od wstępnych założeń i opracowania projektu, poprzez budowę, aż po oczekiwanie na zatwierdzenie naszej licencji. Budowa domu to długi proces, który rzadko trwa krócej niż rok. Aby lepiej zrozumieć, jak przebiegają poszczególne etapy tego procesu warto prześledzić poszczególne etapy budowy domu począwszy od zamówienia projektu.

Wszystkie ramy czasowe, które zostaną wspomniane poniżej, dotyczą przykładu domu o powierzchni od 100 do 200 m2 i o tradycyjnej konstrukcji, co oznacza, że prawie wszystko jest budowane na miejscu, bez elementów prefabrykowanych. Domy prefabrykowane i budownictwo uprzemysłowione znacznie skracają czas realizacji, ale z drugiej strony mocno ograniczają swobodę projektowania.

Ile czasu zajmuje poszczególny etap budowy domu?

Ciężko określić ile zajmuje dokładnie czas trwania budowy domu, jednak można wstępnie oszacować ile może potrwać realizacja poszczególnych etapów:

Kupno działki: kilka miesięcy

Zaczynamy od najważniejszej rzeczy przy budowie domu, a więc od kupna działki, na której można go postawić. Niestety, oszacowanie ram czasowych dla tej części procesu jest praktycznie niemożliwe. Znalezienie idealnej działki pod przyszły dom może trwać miesiącami, a nawet latami i naprawdę warto poświęcić ten czas, aby być w pełni usatysfakcjonowanym.

Znalezienie architekta: miesiąc

Znalezienie dobrego architekta może zająć nawet miesiąc. Aby rozpocząć budowę naszego przyszłego domu, będziemy potrzebowali architekta lub biura projektowego, który przygotuje indywidualny projekt domu. Warto nawiązać współpracę z takim biurem, które naszym zdaniem będzie najlepiej pasowało do domu, o którym myślimy. Jeśli wybór dokonywany jest na podstawie ceny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli do czynienia z pewnym rozczarowaniem, nie dlatego, że „tanie jest drogie”, ale dlatego, że wielu architektów podaje bardzo niskie ceny (wiedząc, że mają większe szanse na wybór), a następnie bierze żądane pieniądze w formie prowizji. Wynagrodzenie architekta powinno wynosić od 8 do 10% całkowitego budżetu prac, a maksymalnie może spaść do 6%, co oznacza, że wszystko poniżej tej wartości można traktować jako „podejrzane”.

Projekt wstępny: 1-2 miesięcy

Jest to prawdopodobnie jeden z najważniejszych etapów całego procesu, jeśli nie najważniejszy ze wszystkich. W tej fazie przeprowadza się badania geotechniczne i topograficzne (chyba że otrzymaliśmy je już przy zakupie działki), sprawdza się przepisy związane z zagospodarowaniem terenu, aby dowiedzieć się, co można, a czego nie można zrobić, a przede wszystkim szkicuje się pierwsze koncepcje domu. Ta ostatnia część może zająć więcej czasu i dlatego też fundamentalną kwestią jest ścisła współpraca między organizatorem a architektem w celu znalezienia tego idealnego, w pełni funkcjonalnego rozwiązania.

Projekt podstawowy i wykonawczy: 5-6 miesięcy

Po podjęciu decyzji o tym, jak ma wyglądać dom, rozpoczyna się opracowywanie projektu. Ta część to przede wszystkim praca architekta, który będzie musiał sporządzić wszystkie plany, a także plan finansowy i inne dokumenty niezbędne do zatwierdzenia projektu i przedłożenia go w urzędzie oraz różnym firmom, aby mogły one następnie przesłać swoje oferty.

W tej fazie należy m.in. opracować wszystkie plany domu, a także oszacować budżet na podstawie możliwych przedziałów cenowych. Mimo że ten etap jest bezpośrednim zadaniem architekta, zaleca się regularne spotkania z inwestorem w celu omówienia takich kwestii jak ceny i materiały oraz wspólne określenie planów instalacji elektrycznej i oświetlenia. Im mniej zmian zostanie wprowadzonych w tej fazie, tym krótszy będzie czas trwania całego przedsięwzięcia.