Czym są prace budowlane i prace wykończeniowe?

Prace budowlane – co warto wiedzieć?

Roboty budowlane prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (wraz z nadzorem) zatrudnionych zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach. Dzielą się one na poszczególne etapy takie jak między innymi: wykonywanie robót ziemnych, wylanie fundamentów, prace murarskie, remontowe oraz wykończenie domu, mieszkania lub innego obiektu budowlanego.

Wszelkie prace rozbiórkowe oraz budowlane mogą zostać przeprowadzone dopiero po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia urzędowego. Roboty zlecane są wykonawcom przez inwestorów. W świetle prawa zobowiązani są oni do zorganizowania całego procesu oraz zapewnienia właściwego nadzoru nad wykonywaniem poszczególnych etapów prac.

W trakcie wykonywania robót budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia tzw. dziennika budowy (opcjonalnie dziennika rozbiórki lub montażu). W takim dokumencie powinny znaleźć się szczegółowe opisy dotyczące poszczególnych zdarzeń na placu budowy oraz postępu wykonywanych prac. W dzisiejszym budownictwie kluczem do sukcesu są bowiem jakość wykonywanych usług oraz ich terminowość.

Prace remontowo-wykończeniowe w naszym domu najlepiej powierzyć specjalistom. Dobór firmy budowlanej wykonującej tanio i w pełni profesjonalnie cały zakres tego typu prac jest niestety bardzo trudny. Aby osiągnąć ten cel, niejednokrotnie potrzeba sporo czasu i cierpliwości. Oczywiście prac wykończeniowych możemy również podjąć się sami. W dużej mierze jednak będzie to zależało od stopnia naszych umiejętności i rodzaju wykonywanych czynności.szalunki

W przypadku robót wykończeniowych sprawą zasadniczą jest określenie zakresu prac potrzebnych do wykonania w naszym domu i odpowiedni dobór materiałów oraz narzędzi. Warto wziąć pod uwagę, że już na etapie budowy domu, mamy możliwość skorzystania z wypożyczalni szalunków, stempli czy rusztowań, a w razie prac remontowych wypożyczenie maszyn czy konstrukcji – może być dla nas sposobem na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy.

Do podstawowych prac związanych z renowacją, z pewnością będą należeć różnego rodzaju prace murarskie oraz malowanie pomieszczeń, gdzie również mogą okazać się niezbędne rusztowania. Aby uniknąć nadmiernego zawilgocenia domu, wszelkie prace mokre wewnątrz budynku powinno wykonywać się przy otwartych oknach.

Prace wykończeniowe w domu jednorodzinnym następują po wymurowaniu ścian takiego budynku oraz postawieniu dachu. Po dokładnym przemyśleniu układu i planu domu – pod kątem instalacji wewnętrznych, można już przejść do wykonywania wstępnych robót. Odpowiednie przygotowanie powierzchni pozwoli uniknąć ewentualnych poprawek i zmian, co często daje sporą oszczędność czasu, który będziemy mogli spożytkować na przyjemniejsze zajęcia.

W przypadku prac wykończeniowych domu najlepiej zacząć od wyrównania podłóg (nałożenie warstwy wyrównawczej), a następnie ułożenia instalacji centralnego ogrzewania, przewodów wodociągowych, rur kanalizacyjnych oraz przewodów elektrycznych. Kolejnym etapem będzie tutaj otynkowanie ścian od wewnątrz oraz zamontowanie parapetów. Po wykonaniu tych czynności należy przystąpić do ułożenia warstwy izolacyjnej podłogi, zamontowania grzejników, drzwi oraz okien. Na samym końcu powinno wykonywać się glazurę, terakotę oraz wyposażenie sanitarne w łazienkach.