Dlaczego wraz z ekspertyzą budowlaną warto wykonać badanie wilgoci?

Ekspertyza budowlana jest bardzo ważnym elementem. Dzięki niej możliwa jest ocena stanu technicznego danego budynku. Ekspertyza polega na specjalistycznych badaniach, które wykonywane są przez rzeczoznawcę budowlanego. Specjalista dokonuje dogłębnych oględzin obiektu, dzięki czemu jest w stanie określić jego stan techniczny.

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany rozpoznaje dokładnie budynek – przyczyny uszkodzeń, wyszczególnia potrzebne renowacje i wycenia koszty niezbędnych prac. Zazwyczaj badania i pomiary rozpoczyna się od oceny prawidłowości, jak i stanu technicznego elementów konstrukcji danego obiektu. Oprócz tego dokonywana jest ekspertyza nośności stropu i wytrzymałości innych części budynku. Rzeczoznawca wylicza dopuszczalne obciążenia fundamentów, jak również ścian. Opis stanu budynku klient zazwyczaj otrzymuje w formie zdjęć i rysunków.

ekspertyza budowlana i badanie wilgoci - rzeczoznawca budowlany

Wraz z ekspertyzą budowlaną często łączone są inne badania, niezbędne do wystawienia opinii na temat stanu technicznego danego obiektu. Zazwyczaj wykonywane są wówczas badania nośności stropów, fundamentów oraz także obliczane są dopuszczalne obciążenia poszczególnych konstrukcji i opiniowane są rozwiązania projektowe. Inną, często nieodłączną czynnością podczas ekspertyzy budowlanej, jest badanie wilgoci. Nasuwa się zatem pytanie – w jakim celu ustala się źródła zawilgocenia w budynku i dlaczego badanie to jest tak istotne?

Dlaczego wraz z ekspertyzą budowlaną warto wykonać badanie wilgoci?

Wilgoć w domu jest uciążliwa i niekomfortowa, a zarazem też niezmiernie niebezpieczna dla zdrowia. W zawilgoconych domach często rozwijają się pleśń i inne grzyby, które wyglądają nieestetycznie i zarazem szkodzą domownikom. Wraz z przeprowadzoną ekspertyzą budowlaną warto zatem przeprowadzić badanie wilgoci, które pozwoli określić stan zawilgocenia posadzek, ścian i stropów. Ponadto dogłębna analiza pozwoli określić źródła wilgoci, co pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych konsekwencji. Warto zaznaczyć, że badanie wilgoci powinno się wykonywać zarówno w starych budynkach, jak i nowych. 

Źródeł i przyczyn wilgoci może być wiele – często jest ona spowodowana niesprawną wentylacją, nieprawidłowo położoną termoizolacją ścian i dachu lub podciąganiem wód gruntowych – dotyczy to zwłaszcza obiektów położonych na podmokłym terenie. Najczęściej przyczyny te spowodowane są błędami w pracach wykonawczych i ściśle powiązane są z działaniem nieodpowiedniej ekipy budowlanej. Nadmierne zawilgocenie jest bardzo dużym problemem, dlatego tak istotne jest rzetelne wykonanie badania wilgoci. Ekspertyza budowlana wykazuje przyczyny nadmiernej wilgotności danego budynku i pozwoli zniwelować problem. 

rzeczoznawca budowlany wykonujący badanie wilgoci

Badanie wilgoci – dlaczego powinien się nim zająć rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to osoba, która posiada szerokie doświadczenie w tej branży. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie rzetelnej informacji na temat stanu budynku, jak i jego zawilgocenia. Badanie wilgoci wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego jest niezmiernie istotne, ponieważ jego ekspertyza wykonywana jest niezależnie od wykonawców. Bardzo często nadmierne zawilgocenie wynika z błędów popełnionych przez ekipy budowlane. Zazwyczaj wilgotność w budynku jest spowodowana jego nieprawidłowym osuszeniem, które powinno zostać wykonane po zakończeniu prac. Wilgoć technologiczna to naturalne zjawisko, które powstaje w nowo wybudowanych domach.

Skutecznym sposobem na zniwelowanie wilgoci jest jej mechaniczne odparowanie za pomocą specjalistycznego sprzętu. Zdarza się, że wykonawcy pomijają tę czynność, co skutkuje późniejszą wilgocią na ścianach budynku i tynkach. Nadmierne zawilgocenie może wynikać również z braku izolacji poziomej fundamentów, jak i podłóg. Wówczas następuje podciąganie wilgoci z wód gruntowych, co jest niezwykle niebezpieczne. Inną przyczyną może być błędnie położona izolacja ścian, która powstaje na skutek nieumiejętnie położonego materiału termoizolacyjnego. Podczas ekspertyzy, rzeczoznawca budowlany może wykazać, że inwestor nie wykonał prawidłowo prac oraz wskazać wszelkie popełnione, przez ekipę budowlaną, błędy i niedociągnięcia. Bardzo istotna jest zatem rzetelnie wykonana ekspertyza budowlana, wraz z badaniem wilgoci i nie tylko.