For Eco-Pracownia Projektowa

 

Dane Kontaktowe:

ul. Grzegórzecka 104/5
tel: 48 503 066 084

mail:foreco@op.pl

strona: https://for-eco.eu/

Oferta:

For Eco jest to firma świadcząca kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska. Firma zapewnia na przykład nadzorowanie zakładu pod względem Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych naliczanie opłaty produktowej, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z w/w ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, a także nadzór nad zmianami prawnymi. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej, zapraszamy.