Jak działa odbiór gruzu?

Po remoncie oprócz pięknego, wyremontowanego mieszkania zostajemy jeszcze z górą odpadków poremontowych, głównie z gruzem, z którym nie wiadomo co zrobić.

Nie możemy go wyrzuć na śmieci wraz z innymi odpadkami, zarówno ze względu na gabaryty gruzu i jego nieporęczność, jak i tego, że różni się on właściwościami, rozkładem i zasadami składowania od normalnych, codziennie produkowanych odpadków takich jak resztki jedzenia, opakowania po produktach czy odpady organiczne.

Co zrobić z odpadami po remoncie?

Odpady budowlane mają bardzo niekorzystny wpływ na środowisko naturalne oraz oszpeca lokalny, naturalny pejzaż. Należy pamiętać, że w skład odpadów budowlanych, w tym gruzu, wchodzą różnego rodzaju substancje chemiczne, które często są toksyczne lub w inny sposób szkodliwe i które pozostawione same sobie wsiąkają w grunt i następnie są akumulowane w środowisku naturalnych, zatruwając coraz większą przestrzeń. Odbiór i recykling gruzu może być korzystny dla samych firm budowlanych – gruz po starym budynku można wykorzystać do budowy nowego, co zarówno zmniejsza koszty budowy, jak i ilość produkowanych odpadów. Dodatkowo maleje też koszt transportu.

Jakiejkolwiek firmy byśmy nie wybrali, najprawdopodobniej będzie ona oferować również recykling.

Spowodowane jest to tym, że ustawodawstwo Unii Europejskiej nakłada szczegółowe restrykcje normujące ilość odpadków, które muszą być poddane recyklingowi.

Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ korzyści odnosi zarówno środowisko, firma, która będzie płaciła mniejsze opłaty za składowanie gruzu, i co za tym idzie – do klienta, który zapłaci mniej za usługi. Dodatkowo w gruzie znajduje się dużo stali, którą można bez większych problemów odzyskać i sprzedać za niemałe pieniądze. Materiał recyklingowy powstały z gruzu można wykorzystać także do:

  • produkcji żwiru do posypywania dróg,
  • tworzenia podbudowy dróg i chodników,
  • produkowania asfaltu oraz betonu.

Kontenery na gruz

Pozbywanie się gruzu z placu budowy lub resztek budowlanych, które powstały podczas generalnego remontu, musi spełniać określone zasady. Przede wszystkim, odpady budowlane tego typu należy wyrzucać do specjalnego pojemnika. Obecnie, możliwe jest wynajęcie kontenera na odpady budowlane i na gruz. Firmy oferują różne wielkości kontenerów, na określoną ilość dni/ godzin. Wynajmując kontener, ograniczamy koszta, ponieważ zakup kontenera i jego późniejsza odsprzedaż jest w wielu przypadkach nieopłacalna i to nie tylko w przypadku klientów prywatnych.

Kontenery na gruz i na odpady są podstawiane o umówionej godzinie i odbierane także w określony dzień. Coraz częściej można skorzystać z usług specjalistów nie tylko w większych miastach. Firma zajmuje się nie tylko dostarczeniem i odbiorem kontenera, ale i wywozem i recyklingiem jego zawartości.

Do cięcia oraz sortowania gruzu używane są rozmaite specjalistyczne narzędzia, takie jak nożyco-kruszarki, szczęki kruszące, nożyce wielofunkcyjne czy chwytaki wyburzeniowe. Pozwalają one na kruszenie nawet twardych materiałów na niewielkie kawałki, co bardzo ułatwia proces zbierania gruzu, wywożenia go oraz recyklingu. Widać więc, że do pozbycia się gruzu budowlanego niezbędna jest pomoc firmy specjalizującej się w odbieraniu od klientów tego typu zanieczyszczeń – nie damy rady samodzielnie pozbyć się zalegającego na naszej działce gruzu budowlanego. Przy obecnej ilości firm, specjalizującej się w wywożeniu od klientów gruzu i przy bogactwie proponowanej przez nich oferty z pewnością znajdziemy taką opcję, która będzie nam w stu procentach odpowiadać zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym.