Jak kontrolować zużycie energii w przedsiębiorstwie?

Zużycie energii w przedsiębiorstwie to jeden z największych kosztów, z jakimi mierzą się właściciele firm. Rocznie na opłaty za energię przeznaczane są tysiące złotych, które można by spożytkować zupełnie inaczej. Wysokie rachunki za energię wynikają również z braku kontroli nad rzeczywistym zużyciem. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorców zaczyna wdrażać systemy zarządzania energią, aby mieć ten typ wypadków pod kontrolą. 

Nadmierne zużycie energii w przedsiębiorstwie ma także negatywny wpływ na środowisko. Ma to ogromne znaczenie w czasach, kiedy większość organizacji dąży raczej do zneutralizowania swojego śladu węglowego, aniżeli do zwiększenia swoimi działaniami degradacji środowiska. Stąd też coraz częściej mówi się o oszczędnościach związanych ze zużywaniem energii w przedsiębiorstwie oraz o wdrażaniu systemów, które są pomocne w utrzymaniu kontroli nad jej zużyciem. 

Monitoring zużywanej energii w organizacji 

Rosnące ceny energii dotykają przede wszystkim właścicieli firm, którzy muszą zaopatrzyć w prąd swoje biurowce, hale produkcyjne czy magazyny. Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy zaczynają myśleć nad wprowadzeniem działań, mających na celu monitorowanie, a następnie oszczędzanie energii. Wynika to z tego, że wielu właścicieli organizacji nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie jest rzeczywiste zużycie energii i związanych z tym kosztów. 

Aby jednak zaoszczędzić na energii niezbędnej do prowadzenia biznesu, konieczne jest zweryfikowanie wszystkich jednostek, które przyczyniają się do zużycia prądu. Idea monitorowania zużycia energii nie jest nowa, gdyż istnieją ogólnoeuropejskie systemy zarządzania energią – m.in. norma ISO 50001

Stały i kompleksowy monitoring zużywanej energii przyczynia się także do zwiększenia bezpieczeństwa w organizacji. Dokładne przeprowadzenie analizy obciążeń urządzeń elektrycznych, a także rejestratora energii oraz zgodności całej instalacji z obowiązującymi normami, to szansa na to, aby uchronić przedsiębiorstwo przed nieszczęśliwym wypadkiem. 

Z racji tego, że obecnie niemal każde przedsiębiorstwo dąży lub jest zobowiązane do redukcji swojego śladu węglowego, należy wspomnieć, iż zmniejszenie się konsumpcji energii pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przyczynia się to do zwiększenia dbałości organizacji o środowisko, ale również zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku oraz zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów. 

Narzędzia do monitorowania zużycia energii 

Istnieje kilka narzędzi do monitorowania zużycia energii w organizacji. Oprócz samodzielnej weryfikacji wszystkich dotychczasowych kosztów oraz analizy dokładności instalacji elektrycznej, warto rozważyć certyfikację do normy ISO 50001. 

System zarządzania energią wg standardu ISO 50001 to szereg korzyści dla organizacji, m.in.: 

 • sprawniejsze zarządzanie ryzykiem zaopatrzenia przedsiębiorstwa w energię, 
 • lepsze monitorowanie i dokonywanie pomiarów wykorzystywanej energii. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie jakie obszary potrzebują modernizacji w celu efektywnego działania, 
 • zwiększenie wydajności działań organizacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, 
 • oszczędności na poziomie kosztów operacyjnych, 
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
 • zwiększenie swojej niezależności na rynku dzięki stosowaniu się do międzynarodowych norm i standardów dbania o środowisko. 

oświetlenie

ISO 50001 – co należy wiedzieć? 

Przedsiębiorstwa, które pragną wdrożyć międzynarodowy System zarządzania energią wg standardu ISO 50001 mogą to zrobić przy współpracy z jednostką certyfikującą

ISO 50001 to uznany na całym świecie system zarządzania energią oparty na standardzie EnMS. Dzięki wdrożeniu normy w działania organizacji możliwe jest kompleksowe, a także ustrukturyzowane podejście do zwiększenia wydajności energetycznej. ISO 50001 to także szansa na zmniejszenie kosztów operacyjnych. 

Certyfikacja ISO 50001 może zostać przeprowadzona jedynie przez jednostkę certyfikującą, posiadającą do tego uprawnienia. Podmiot akredytujący jest zobowiązany do przygotowania organizacji do audytu, a następnie przeprowadzenie weryfikacji poprawności dotychczasowego zużycia energii. Audyt sprawdza również czy dana organizacja wykorzystuje wymogi normy w celu zmniejszenia zużycia energii. 

Uzyskanie certyfikatu ISO 50001 opiera się na kilku najważniejszych krokach, jakie powinna podjąć organizacja: 

 1. Przeprowadzenie obiektywnej analizy użytkowania i konsumpcji energii. 
 2. Przygotowanie prognoz nadchodzących trendów związanych z konsumpcją energii i sposobami na zmniejszenie kosztów. 
 3. Przygotowanie listy najważniejszych działań firmy, dla których zużycie prądu jest priorytetem. 
 4. Ustalenie stałego poziomu zużywania energii i monitorowanie czy udaje się go utrzymać. 
 5. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników. 
 6. Audyt i otrzymanie certyfikatu jako świadectwa rozwoju organizacji w duchu zrównoważonego rozwoju.