Jak układać kostkę brukową?

 Na podstawie pomiarów sporządzamy plan terenu. Następnie projektujemy kształt i wzór nawierzchni. Aby dość duża powierzchnia podjazdu nie wydawała się zbyt monotonna, można ją ozdobić wzorem stylizowanym na meandry z greckiej mozaiki i ceramiki. Wzór przedstawiony na zdjęciu wyżej uzyskamy przez zestawienie dwóch rodzajów kamiennej kostki: szarożółtego granitu i grafitowego sjenitu.

Od czego zacząć?

Krzewy i rośliny rosnące wzdłuż projektowanej ścieżki zabezpieczamy niewysokim murkiem oporowym. Szpilkami z prętów zbrojeniowych i sznurkami wytyczamy: kształt ścieżek, podjazdu oraz linię kamiennego murka oporowego. Następnie zrywamy darń (lub starą nawierzchnię) i przygotowujemy wykop pod nową nawierzchnię – na głębokość około 30 cm. Jeśli kostka ma być ułożona w miejscu starej nawierzchni, po rozebraniu jej najlepiej pokruszyć materiał i zużyć go do wykonania podbudowy. Jeżeli ogródek jest bardzo mały i rosną już w nim rośliny, taniej i prościej będzie wywieźć cały gruz oraz ziemię z wykopu na składowisko.

kostka brukowa

Podbudowa

Dno wykopu mocno ubijamy zagęszczarką. Następnie kładziemy w rurkach osłonowych przewody instalacji, na przykład: bramofonu, oświetlenia czy napędu bramy wjazdowej. W miejscu, gdzie zaprojektowane zostały stopnie, wbijamy kołki, do których mocujemy deski. Na dno wykopu wsypujemy tłuczeń kamienny (lub gruz z rozbiórki poprzedniej nawierzchni – uwaga: nie powinien to być gruz ceglany!). Następnie rozprowadzamy go równą warstwą i ubijamy zagęszczarką. Na warstwie tłucznia rozkładamy 5 cm warstwę piasku rzecznego. Piasek kilkakrotnie polewamy wodą.

Krawężniki

W warstwie tłucznia, tam, gdzie wyznaczony został krawężnik, wycinamy łopatą rowek i w miarę postępowania prac układamy w nim około 10 cm warstwę zaprawy. Gdy zaczyna gęstnieć, kładziemy krawężniki, stopnie schodów i pierwszą warstwę murka oporowego, wciskając delikatnie w zaprawę starannie wybrane i dopasowane duże kostki kamienne. Gdy zaprawa zwiąże, podbudowę uzupełniamy warstwą piasku rzecznego tak, aby jej wierzch znalazł się około 10 cm poniżej zaplanowanego poziomu nawierzchni. Piasek dokładnie ubijamy zagęszczarką.

Murek oporowy

Z wybranych dużych kostek układamy kolejne warstwy murka oporowego. Kamienie łączymy zaprawą cementową, uważając by nie było jej widać w spoinach. Po ułożeniu całego murka jego lico od strony, gdzie będzie stykał się z ziemią, pokrywamy obrzutką cementową.

Nawierzchnia

W betoniarce przygotowujemy podkład pod kostkę – suchą mieszankę piasku i cementu (sześć części piasku na jedną część cementu). Układamy go na podbudowie stopniowo, w miarę postępowania prac przy układaniu nawierzchni. W rozprowadzony kielnią podkład wbijamy gumowym młotkiem poszczególne kostki, sprawdzając co pewien czas poziomnicą, czy nawierzchnia jest równa i ma odpowiedni spadek. Następnie rozsypujemy na kostce warstwę drobnego żwiru i rozprowadzamy go szczotką, by wypełnił szczeliny pomiędzy kostkami. Całą nawierzchnię wyrównujemy za pomocą zagęszczarki.

Prace wykończeniowe

Na rabatach sadzimy rośliny, uzupełniamy ziemię i pokrywamy powierzchnię warstwą kory. Po zakończeniu wszystkich robót dokładnie usuwamy cementowe zabrudzenia z nawierzchni. Do oczyszczenia kostki granitowej i sjenitowej można użyć stężonego kwasu solnego. Na koniec powierzchnię nowych ścieżek zabezpieczamy przed trwałymi zabrudzeniami (na przykład z samochodowych olejów czy smarów), nanosząc pędzlem warstwę środka do impregnacji kamienia. Środek ten uwydatni zarazem naturalne barwy kostek tworzących mozaikę.