Modernizowanie budynków – o czym pamiętać?

Modernizacja, to nie to samo co zwykły remont czy budowa. Modernizacją nazywamy, w dużym skrócie, wszystkie czynności dążące do ulepszenia danej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, modernizacją możemy nazwać więc kolejno: przebudowy, rozbudowy, a także adaptacje oraz wszystkie inne czynności, których celem jest widoczne ulepszenie danego budynku. Co więcej o takim procederze możemy mówić tylko wówczas, gdy suma poniesionych kosztów przekroczy ustanowione 10 tysięcy złotych w danym roku podatkowym. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że na skutek wspomnianej modernizacji, wartość nieruchomości po prostu musi wzrosnąć…

O czym należy pamiętać przy modernizacji budynku?

Jako że modernizacja środka trwałego to ulepszanie zwiększające jego wartość, budynek może zostać kolejno: unowocześniony lub poprawiony. Co więcej w trakcie całego procederu może dość też do całkowitej zmiany poszczególnych jego cech lub przystosowania danego środka do zupełnie innego przeznaczenia finalnego. W nieruchomości może też zostać poprawiona ogólna funkcjonalność. Przy wszystkich tych czynnościach istnieje jednak kilka bardzo ważnych kwestii, o których należy pamiętać.

W czasie modernizacji konkretnego budynku, warto wziąć pod uwagę pamięć o historii danego miejsca. Wiele kamienic, domów i budynków użyteczności publicznej pamięta przecież zamierzchłe lata. Zabytki i nieruchomości o wartości sentymentalnej, a i często wręcz historycznej, powinny być odnawiane tak, by zachować pierwotny charakter, estetykę i szczegóły. Pozwoli to nie tylko oddać szacunek danemu miejscu, ale i zachować jego pierwotną atmosferę.

zmodernizowany dom

Szczególne znaczenie ma również dopasowanie budynku do wyglądu otoczenia. To w jakiej okolicy znajduje się dana nieruchomość, co ją otacza i do czego powinna zostać przystosowana na nowo, liczy się bowiem równie mocno, co wartość historyczna. Nie raz spotyka się przecież budynki, które kompletnie nie pasują do otoczenia.

Lecz to, co jest najważniejsze przy takiej inwestycji, to oczywiście ocena stanu technicznego budynku przed remontem. Takowej dokonać może jednak wyłącznie uprawniony specjalista.

Modernizowanie budynków i pomoc specjalisty z branży

Zasięgnięcie pomocy u specjalisty w trakcie modernizowania budynku jest niezbędne. Musi on oczywiście posiadać odpowiednie uprawnienia i tytuły. Tak jak Marek Świtlicki, który prowadzi firmę projektową od blisko 30 lat. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i uprawnionym projektantem oraz kierownikiem budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Firma Usługi Projektowe Marek Świtlicki od 1990 roku świadczy usługi projektowe dla budownictwa oraz usługi rzeczoznawstwa budowlanego. Zakres jej usług obejmuje między innymi: projektowanie dowolnych obiektów, ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne rzeczoznawcy budowlanego, opinie dla obiektów zabytkowych i profesjonalne skanowanie betonu.

Decydując się na zlecenie jakichkolwiek prac modernizacyjnych budynku, szukajmy więc dobrego fachowca. By wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami, musimy do tego wyboru podejść naprawdę poważnie.