Wywóz śmieci w poszczególnych miastach Polski

Zarządzanie odpadami komunalnymi to temat, który co jakiś czas poruszany jest w polskich mediach. Wynika to z faktu, iż cała procedura nie jest ujednolicona, przez co często dochodzi nieporozumień. Obecny stan rzeczy jest wynikiem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z góry narzucone normy europejskie dot. recyklingu i utylizacji śmieci sprawiły, że nasz kraj musiał dostosować się do nowych przepisów, co przełożyło się na wprowadzenie wielu zmian w połowie 2013 roku. Nowe przepisy regulowane są przez tzw. ustawę śmieciową, która  weszła w życie w lipcu 2013 roku. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w tej ustawie, wszelkie czynności i obowiązki związane z zarządzaniem odpadami komunalnymi spadły na głowę gmin, które nie były w pełni na to przygotowane.

Wszystko zależy od miasta

Początkowo zapanował chaos, który z czasem udało się opanować, a poszczególne miasta i gminy wypracowały system, który funkcjonuje po dziś dzień. Ceny za wywóz śmieci, jak i sposób ich wyliczania są różne w zależności od miejsca zamieszkania, a wynika to ze swobody gmin, które dostały wolną rękę w zakresie ustalania kwot egzekwowanych od mieszkańców.

Zacznijmy od największego miasta w Polsce – Warszawy, w której koszta zliczane są na podstawie liczby mieszkańców danej nieruchomości. Istnieje podział na mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki, kamienice itp.) oraz jednorodzinnej. Ci pierwsi płacą następujące kwoty:

– gospodarstwo jednoosobowe: 10/12 zł

– gospodarstwo dwuosobowe: 19/23 zł

– gospodarstwo trzyosobowe: 28/34 zł

– gospodarstwo czteroosobowe lub większe: 37/45 zł

Wywóz gruzu najtaniej - TKM Recykling Wrocław

Mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą liczyć się z większymi opłatami  w następujących kwotach:

– gospodarstwo jednoosobowe: 30/36 zł

– gospodarstwo dwuosobowe: 45/54 zł

– gospodarstwo trzyosobowe lub większe: 60/72 zł

O wiele prostszy sposób został wypracowany przez władze Katowic, gdzie kwota za wywóz odpadów jest ujednolicona i wynosi o wiele mniej, niż w przypadku stolicy – jedynie 14 zł miesięcznie w przypadku odpadów segregowanych oraz 20 zł za śmieci niesegregowane.

Jeszcze inaczej sprawa wygląda w przypadku stolicy Dolnego Śląska – we Wrocławiu opłata wyliczana jest na podstawie wielkości mieszkania bądź ilości mieszkańców. Pierwszy sposób stosowany jest w przypadku mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, a drugi dedykowany jest mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej.